1.
Bùi THT. Khung và hệ quy chiếu trái đất. JGAC [Internet]. 1 Tháng Chín 2011 [cited 23 Tháng Hai 2024];(9):43-7. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/464