1.
Nguyễn TH, Nguyễn TT, Lê LL, Lê T Ánh M. Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). JGAC [Internet]. 23 Tháng Ba 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2022];(50):22-8. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/553