1.
Nguyễn TTH, Nguyễn NT, Nguyễn TDM. Cảnh báo nguy cơ lũ quét theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2022 [cited 24 Tháng Tư 2024];(52):36-4. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/596