1.
Lê HA, Nguyễn MD, Nguyễn VT, Tô XB. Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình. JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2022 [cited 2 Tháng Mười 2023];(52):47-53. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/597