1.
Hà MH. Nghiên cứu phương pháp đánh giá sự thay đổi của mực nước biển dựa trén các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối trên các đảo xa. JGAC [Internet]. 25 Tháng Chín 2009 [cited 25 Tháng Bảy 2024];(1):5-11. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/617