1.
Phạm HL, Phùng TT. Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. JGAC [Internet]. 25 Tháng Chín 2009 [cited 2 Tháng Mười 2023];(1):12-5. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/618