1.
Nguyễn Đình D. Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. JGAC [Internet]. 25 Tháng Chín 2009 [cited 14 Tháng Sáu 2024];(1):16-22. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/619