1.
Bùi THT. Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. JGAC [Internet]. 25 Tháng Chín 2009 [cited 24 Tháng Tư 2024];(1):37-41. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/624