1.
Giới thiệu Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng bạn đọc. JGAC [Internet]. 25 Tháng Chín 2009 [cited 23 Tháng Hai 2024];(1):3. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/630