1.
Bùi THT, Đỗ TH. Xác định độ chính xác trọng lực của mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 khu vực miền Nam Việt Nam. JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2023 [cited 21 Tháng Năm 2024];(56):9-16. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/680