1.
Nguyễn VT, Trần XT, Nguyễn NH, Lê TN. Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];(56):42-50. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/684