1.
Phan TAT, Nguyễn TK, Trần TL. Trích xuất thông tin nguồn nước bề mặt trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh Sentinel-2 sử dụng thuật toán phân cụm K-Means. JGAC [Internet]. 25 Tháng Chín 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(57):23-30. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/694