Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ https://jgac.vn/journal <div class="h2"><strong>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ</strong></div> <p><strong>ISSN (Print): 2734-9292 | DOI: 10.54491</strong></p> <p>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là tạp chí chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ khoa học mới trong các lĩnh vực: Trắc địa, Bản đồ, GIS, Viễn thám và Địa chính. Tạp chí xuất bản định kỳ 4 số một năm bằng tiếng Việt.</p> <p>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ được tính 0,5 điểm công trình trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Việt Nam.</p> Vietnam Institute of Geodesy and Cartography vi-VN Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2734-9292 Xây dựng hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến https://jgac.vn/journal/article/view/561 <p>Ngày nay, định vị, dẫn đường và giám sát vị trí đã trở thành một nhu cầu phổ biến và là một trong những đòi hỏi bắt buộc đối với nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố,… Có nhiều giải pháp về vấn đề này đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng các giải pháp này có hạn chế về khả năng sử các nguồn dữ liệu sẵn có, hạn chế về khả năng bảo mật dữ liệu và tính sẵn sàng hệ thống do các phần mềm trực tuyến phụ thuộc vào nhà cung cấp, các phần mềm ngoại tuyến đòi hỏi cập nhật tính năng và dữ liệu từ nhà sản xuất. Nội dung bài báo trình bày hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến được thiết kế, xây dựng để giải quyết một số bài toán mang tính chất đặc thù và có khả năng tự chủ trong sử dụng, bảo mật dữ liệu, tùy biến các chức năng, nhóm chức năng theo nhu cầu. Trong đó, có mô tả cấu trúc của dữ liệu bản đồ điện tử, tính năng của 03 phần mềm cấu thành hệ thống: Phần mềm Quản lý giám sát QLGS 1.0, phần mềm định vị, dẫn đường và giám sát phiên bản cơ động MNaviClient 1.0, phần mềm định vị, dẫn đường và giám sát phiên bản máy chủ MNaviServer 1.0.</p> Bùi Yên Tĩnh Vũ Văn Đồng Nguyễn Văn Đông Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 21 29 10.54491/jgac.2022.51.561 Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh https://jgac.vn/journal/article/view/562 <p>Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu giải pháp tích hợp động và thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh cũng như những nghiên cứu tiền khả thi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cơ sở lý thuyết dựa trên phương pháp tích hợp dữ liệu động thông qua các dịch vụ Web, bản đồ trực tuyến mã nguồn mở. Giải pháp giúp nâng cao khả năng tiếp cận dữ liệu, gia tăng giá trị sử dụng của các cơ sở dữ liệu hiện có nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong vận hành, cập nhật các cơ sở dữ liệu đó. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là kết quả tổng điều tra nhà ở và dân số của tỉnh Thanh Hóa năm 2019 và dữ liệu nền địa lý tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thử nghiệm là bản đồ điện tử dân số, nhà ở tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng khả năng ứng dụng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho công tác tổng hợp, đánh giá dữ liệu thống kê.</p> Đỗ Thị Thu Thủy Trịnh Anh Cơ Cao Văn Hoạch Nguyễn Văn Tuấn Đỗ Hoàng Đức Lương Thị Kim Dung Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 30 39 10.54491/jgac.2022.51.562 Chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng https://jgac.vn/journal/article/view/563 <p>Sau khi Chính phủ ban hành Quyết định Số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 về Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia mới VN2000 và Tổng Cục Địa Chính ban hành Thông tư Số 973/2001/TT-TCĐC về sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia thì các bộ ngành, địa phương đã chuyển sang sử dụng hệ tọa độ mới trong các nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ chuyên ngành. Tuy nhiên, ở TP. Đà Nẵng, cho đến năm 2021, toàn bộ bản đồ quy hoạch xây dựng của thành phố vẫn đang được lập và sử dụng trong hệ tọa độ cũ HN72 trong khi các lĩnh vực khác tại đây như địa chính, giao thông…đã chuyển sang sử dụng hệ tọa độ mới VN2000. Bài báo nêu các bất cập trong quản lý khi sử dụng bản đồ quy hoạch lại không đồng bộ với các tài liệu, bản đồ chuyên ngành khác, đồng thời đề xuất việc chuyển đổi bản đồ quy hoạch đã lập và triển khai áp dụng hệ tọa độ VN2000 trong đo đạc địa hình, lập và quản lý bản đồ quy hoạch trên phạm vi TP. Đà Nẵng.</p> Dương Bình An Vũ Tiến Quang Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 40 46 10.54491/jgac.2022.51.563 Xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu thu nhận bởi máy quét laser Hokuyo UTM 30LX: trường hợp đối tượng nghiên cứu một phòng chức năng của công trình dân dụng https://jgac.vn/journal/article/view/564 <p>Mô hình 3D của vật thể là một công cụ hữu dụng cho các kỹ sư đánh giá tình trạng hiện tại của công trình. Công nghệ laser đã giúp cho việc thu thập dữ liệu dày đặc và chính xác trong thời gian ngắn nhằm tái tạo mô hình 3D của vật thể. Trong nghiên cứu này, máy quét 2D đơn tia giá thành rẻ Hokuyo UTM 30LX được sử dụng để tái tạo mô hình 3D của đối tượng là một căn phòng chức năng nhỏ. Thuật toán được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình R để tạo ra các đám mây điểm 3D từ dữ liệu quét laser. Máy quét được ngàm trên một khung nhôm đặt biệt có đường ray bằng cao su nhằm giảm rung động và một mô tơ điều khiển có thể cài đặt các vận tốc di chuyển khác nhau. Để có hình ảnh 3D đầy đủ của căn phòng, máy quét phải được thiết lập 4 lần quét tại các vị trí khác nhau trong căn phòng nhằm thu được hình ảnh đầy đủ bên trong phòng. Hơn thế nữa, để đảm bảo độ chính xác của đám mây điểm, máy quét di chuyển ở vận tốc ổn định theo chiều dọc đường ray. Dữ liệu thô của căn phòng được xử lý qua thuật toán được viết bằng ngôn ngữ lập trình R cho mỗi lần quét. Bằng phần mềm CloudCompare, 4 đám mây điểm được ghép lại với nhau thông qua những đặc điểm của đối tượng. Từ đó, đám mây điểm với mật độ dày được thành lập giúp cho kỹ sư có thể nhìn thấy tình trạng thực của đối tượng. Quá trình tạo ảnh màu giả của các đối tượng cơ bản trong căn phòng được tiến hành để tái tạo lại mô hình 3D của căn phòng sử dụng phần mềm Revit. Do đám mây điểm dày đặc nên yêu cầu thời gian xử lý dài.</p> Phan Thị Anh Thư Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 47 55 10.54491/jgac.2022.51.564 Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên https://jgac.vn/journal/article/view/565 <p>Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai là cơ sở để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn hiện nay. Bài báo này giới thiệu một phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai bằng việc ứng dụng ArcGIS API, các thử nghiệm được thực hiện tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Kết quả cho thấy ứng dụng ArcGIS API không chỉ trợ giúp hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai mà còn cho phép xây dựng và nhúng các bản đồ tương tác trong trang web, có thể xây dựng các công cụ và tính năng để tạo ra các bản đồ web tùy chỉnh theo yêu cầu.</p> Trần Xuân Miễn Nguyễn Thế Công Phạm Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Dung Đặng Thị Hoàng Nga Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 56 64 10.54491/jgac.2022.51.565 Thành lập bản đồ theo thời gian thực https://jgac.vn/journal/article/view/559 <p>Bài báo trình bày tóm tắt sự cần thiết của bản đồ thời gian thực (Real-time map) và những điều kiện cần cho thành lập và công bố bản đồ theo thời gian thực (Real-time Mapping). Các tác giả coi việc thành lập bản đồ theo thời gian thực là xu hướng tất yếu của bản đồ học trong cách mạng công nghiệp 4.0, khi nhiều thông tin phục vụ ra quyết định phải kịp thời và đầy đủ.</p> Đặng Hùng Võ Trịnh Anh Cơ Nguyễn Phi Sơn Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 1 9 10.54491/jgac.2022.51.559 Ứng dụng các thuật toán căn bậc hai vào tính toán bình sai truy hồi lưới trắc địa https://jgac.vn/journal/article/view/560 <p>Để bình sai lưới trắc địa một cách hiệu quả bằng máy tính, người ta thường ứng dụng các thuật toán bình sai truy hồi (Recursive/Sequential Adjustment). Trong đó thường được sử dụng nhiều nhất là thuật toán Q. Thuật toán Q duy trì việc tính lặp trên ma trận phương sai đối xứng, được đánh giá là đôi khi gặp khó khăn trong các tính toán số và làm giảm độ chính xác của kết quả bình sai. Trong bài báo này, chúng tôi đã tìm hiểu các thuật toán căn bậc hai có độ ổn định tính toán số tốt hơn và áp dụng chúng vào việc bình sai lưới trắc địa. Dựa trên các thuật toán dẫn ra, chúng tôi đã thiết kế các chương trình MATLAB sao cho có thể tiết kiệm bộ nhớ nhất, và dùng ví dụ minh họa về lưới thủy chuẩn để chứng minh tính đúng đắn của chúng.</p> Nguyễn Ngọc Lâu Nguyễn Thị Thanh Hương Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2022-03-25 2022-03-25 51 10 20 10.54491/jgac.2022.51.560