Quay trở lại chi tiết bài báo Nâng cao độ chính xác của mô hình số địa hình bằng phương pháp lọc Kalman và phép làm trơn Rauch-Tung-Striebel
Tải xuống