Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải siêu cao để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000
Tải xuống