Quay trở lại chi tiết bài báo Khả năng tính toán độ nhám địa hình từ lớp phủ mặt đất phục vụ giám sát tài nguyên nước thượng lưu
Tải xuống