Quay trở lại chi tiết bài báo Giám sát thảm thực vật ngập mặn bằng công nghệ viễn thám và mô hình học máy: trường hợp nghiên cứu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Tải xuống