Giám sát thảm thực vật ngập mặn bằng công nghệ viễn thám và mô hình học máy: trường hợp nghiên cứu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
PDF | Download: 236

Từ khóa

Thực vật ngập mặn
viễn thám
CMRI
học máy
thành phố Quy Nhơn Mangrove vegetation
remote sensing
CMRI
machine learning
Quy Nhon city

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, N. B. T., Đỗ, T. N., Nguyễn, T. D. M., Nguyễn, N. T., & Phạm, V. M. (2022). Giám sát thảm thực vật ngập mặn bằng công nghệ viễn thám và mô hình học máy: trường hợp nghiên cứu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 29–38. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.554

Tóm tắt

Thảm thực vật ngặp mặn thuộc hệ sinh thái bị đe dọa và dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, đã và đang bị suy giảm nhanh chóng trong vài thập kỷ trở lại đây. Động thái thảm thực vật ngập mặn ở thành phố Quy Nhơn gần như chưa được quan tâm và theo dõi kể từ năm 1975, mặc dù diện tích đã suy giảm đáng kể trong những năm đầu của thế kỷ 21. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là định lượng thảm thực vật ngập mặn và xác định những động lực chính của sự biến đổi ở khu vực thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định giai đoạn 1975-2020. Những biến đổi theo không gian và thời gian của thảm thực vật ngập mặn được chiết xuất bằng cách sử dụng phương pháp phân loại dựa trên đối tượng kết hợp với các chỉ số quang phổ (CMRI) và thuật toán SVM (support vector machine) trên các ảnh viễn thám quang học. Kết quả cho thấy, diện tích thảm thực vật ngập mặn khu vực thành phố Quy Nhơn có sự suy giảm đáng kể 8,26% trong suốt 45 năm và mức độ suy giảm khác nhau trong các thời kỳ 1975-1995, 1995-2005, 2005-2010 và 2010-2020. Trong đó, thời kỳ 1995-2005 suy giảm lớn nhất là 297,56 ha với tỷ lệ suy giảm hằng năm là 29,75%/năm. Các phát hiện trong nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát thường xuyên và liên tục của thảm thực vật ngập mặn đối với một thành phố ven biển trong bối cảnh chịu tác động của biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.554
PDF | Download: 236

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.