Quay trở lại chi tiết bài báo Tự động phát hiện và tách vết nứt trên tường gạch trát vữa từ ảnh bằng cách kết hợp bộ lọc SOBEL và phân ngưỡng OTSU
Tải xuống