Tự động phát hiện và tách vết nứt trên tường gạch trát vữa từ ảnh bằng cách kết hợp bộ lọc SOBEL và phân ngưỡng OTSU
PDF | Download: 39

Từ khóa

Bộ lọc Sobel
thuật toán Ostu
tách vết nứt Sobel filter
Otsu's method
crack extraction

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. A. T., & Trịnh, Đình V. (2023). Tự động phát hiện và tách vết nứt trên tường gạch trát vữa từ ảnh bằng cách kết hợp bộ lọc SOBEL và phân ngưỡng OTSU. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 57–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.710

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung vào vấn đề phát hiện các rạn nứt trên các bề mặt tường gạch trát vữa. Nghiên cứu đề xuất một phương pháp tự động để phát hiện vết nứt từ các ảnh chụp dựa trên sự kết hợp của hai thuật toán phát hiện biên và phân đoạn hình ảnh. Phương pháp bắt đầu bằng việc chuyển đổi ảnh màu thành ảnh xám và sau đó áp dụng bộ lọc Sobel để xác định các vùng có biên độ thay đổi lớn. Kết quả là một ảnh xám với các biên cạnh của vết nứt nổi lên. Sau đó, phương pháp sử dụng thuật toán phân ngưỡng Otsu để tự động xác định ngưỡng phù hợp cho mỗi tấm ảnh giúp tách vết nứt khỏi phần nền một cách hiệu quả. Hình ảnh thực nghiệm ghi nhận các vết nứt có kích thước và hình dạng khác nhau. Hình ảnh vết nứt có bề rộng tối đa 5 mm, tối thiểu xấp xỉ 1 mm và được chụp bởi điện thoại Iphone 13 với độ phân giải 12MP, khẩu độ f/1.6. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng phương pháp này phát hiện các vết nứt một cách hiệu quả và có khả năng nhận diện cả vết nứt lớn và nhỏ. Kết quả của nghiên cứu cho thấy phương pháp đề xuất có tiềm năng ứng dụng trong quản lý và sửa chữa để nâng cao tính thẩm mỹ của bề mặt công trình. Tuy nhiên, độ chính xác của kết quả còn phụ thuộc vào độ phân giải và góc chụp của ảnh.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.710
PDF | Download: 39

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.