Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng ứng dụng của đo cao vệ tinh trong việc xác định độ cao mực nước sông Cửu Long
Tải xuống