Quay trở lại chi tiết bài báo Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land changer modeler (LCM) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat
Tải xuống