Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất từ ảnh vệ tinh, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí.
Tải xuống