ORCID là gì?

ORCID là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập cung cấp số nhận dạng liên tục - ORCID iD - giúp phân biệt bạn với các nhà nghiên cứu khác và cơ chế liên kết các kết quả và hoạt động nghiên cứu của bạn với iD. ORCID được tích hợp vào nhiều hệ thống được sử dụng bởi các nhà xuất bản, nhà tài trợ, tổ chức và các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu khác. Tìm hiểu thêm tại orcid.org.

Làm thế nào và tại sao chúng tôi thu thập ORCID iDs?

Tạp chí này đang thu thập iD ORCID của bạn để chúng tôi và cộng đồng rộng lớn hơn có thể tin tưởng rằng bạn được xác định chính xác và được kết nối với (các) ấn phẩm của bạn. Điều này sẽ đảm bảo kết nối của bạn với toàn bộ công việc của bạn luôn ở bên bạn trong suốt sự nghiệp của bạn.
Khi bạn nhấp vào nút “Authorize” trong ORCID popup, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chia sẻ iD của bạn sử dụng một quá trình chứng thực: hoặc bằng cách đăng ký ORCID iD hoặc, nếu bạn đã có một, để đăng nhập vào tài khoản ORCID của bạn, sau đó cấp cho chúng tôi quyền để nhận ORCID iD của bạn. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng bạn được xác định chính xác và kết nối an toàn ORCID iD của bạn.
Tìm hiểu thêm trong Điều gì đặc biệt về việc đăng nhập.

Các ORCID iD được hiển thị ở đâu?

Để xác nhận rằng bạn đã sử dụng iD của mình và nó đã được xác thực, chúng tôi hiển thị biểu tượng ORCID iD iD icon cùng với tên của bạn trên trang bài viết của bạn và trên hồ sơ người dùng công khai của bạn.
Tìm hiểu thêm trong Làm thế nào một ORCID iD sẽ được hiển thị.