Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là Tạp chí chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chỉ số giao dịch quốc tế ISSN: 2734-9292, chuyên đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ khoa học mới trong các lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, GIS và Viễn thám. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 01/GPSĐBS-CBC ngày 19/02/2009 do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ có trụ sở đặt tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện nay, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ xuất bản định kỳ 4 số một năm bằng tiếng Việt, các bài đăng được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và Hội đồng Giáo sư liên ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ đánh giá đạt 0,5 điểm.