Ban biên tập

Ban biên tập

 

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Lĩnh vực

ThS. Đinh Tài Nhân

Phó tổng biên tập, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Quản lý đất đai

TS. Nguyễn Phi Sơn

Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

PGS.TS.Phạm Minh Hải

Phó viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Viễn thám và GIS

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Bản đồ và GIS

PGS.TS.Đặng Nam Chinh

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trắc địa cao cấp

TS. Dương Chí Công

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Trắc địa cao cấp

TS. Lê Anh Dũng

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Địa lý

TS. Nguyễn Xuân Lâm

Cục Viễn thám Quốc gia

Viễn thám

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâu

Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Trắc địa cao cấp

TS. Đào Ngọc Long

Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Trắc địa ảnh

GS.TS.Võ Chí Mỹ

Phó chủ tịch, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

Trắc địa mỏ và kỹ thuật môi trường

TS. Đồng Thị Bích Phương

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Bản đồ

PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Quản lý đất đai