Đạo đức xuất bản

Đạo đức xuất bản

Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ áp dụng các tiêu chuẩn của Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE’s guidelines), thúc đẩy tính liêm chính trong các ấn phẩm nghiên cứu được bình duyệt.

JGAC là một tạp chí được bình duyệt, có bản in, bản trực tuyến và được xuất bản bốn lần một năm. Quy định này làm rõ hành vi đạo đức của tất cả các bên liên quan đến việc đăng một bài báo trên tạp chí: bao gồm tác giả, tổng biên tập, Ban biên tập, các phản biện. Quy định này tuân thủ theo Bộ quy tắc ứng xử và Hướng dẫn phương thức tối ưu của COPE dành cho Biên tập viên Tạp chí và Các hướng dẫn của COPE về các mô hình xuất bản có chất lượng.

  • Phản biện bản thảo
  • Đạo văn
  • Gửi bản thảo tới nhiều tạp chí và chia nhỏ nội dung
  • Trích dẫn có chủ ý
  • Ngụy tạo và chỉnh sửa số liệu
  • Quyền tác giả và lời cảm ơn
  • Xung đột lợi ích
  • Xử phạt
  • Điều tra
  • Sửa chữa và rút bản thảo