Tạo lập đám mây điểm 3D của vật thể độc lập bằng máy quét Laser đơn tia Hokuyo UTM LX30
PDF | Download: 147

Từ khóa

point cloud
mô hình 3D
hokuyo UTM 30LX
quét laser point cloud
3D model
hokuyo UTM 30LX
laser scanning

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. A. T. (2021). Tạo lập đám mây điểm 3D của vật thể độc lập bằng máy quét Laser đơn tia Hokuyo UTM LX30. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (49), 35–42. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.545

Tóm tắt

Hiện nay, công nghệ quét laser được xem như một công cụ hữu dụng nhằm thu dữ liệu trong thời gian ngắn. Phương pháp đo gián tiếp này có thể thu thập dữ liệu đám mây điểm dày đặc mô tả vẻ ngoài mà không làm tổn hại vật thể. Nhằm giảm chi phí thiết bị, máy quét laser đơn tia 2D Hokuyo UTM 30LX được sử dụng trong nghiên cứu này để tạo lập đám mây điểm 3D cho vật thể được chọn là một khối đá với hình dạng phức tạp. Máy quét được gắn trên một đường ray cố định trên khung nhôm. Tốc độ di chuyển của máy được điều khiển bởi mô tơ điện. Thiết bị được thiết lập để di chuyển theo hướng thẳng đứng với tốc độ ổn định không đổi và được đặt ở nhiều vị trí khác nhau nhằm thu đủ dữ liệu bao phủ quanh đối tượng. Một chương trình được phát triển trên ngôn ngữ R để tạo ra đám mây điểm từ dữ liệu được thu thập. Dựa trên những mốc phản quang được đánh dấu, 6 đám mây điểm được tạo thành từ dữ liệu quét của 6 trạm, và được ghép lại với nhau để tạo mô hình 3D đầy đủ của khối đá. Nhìn chung, một vài phần của khối đá bị che khuất bởi những vật thể khác. Tuy nhiên, đám mây điểm 3D thu được có mật độ dày đặc (3 triệu điểm), tương đồng về hình dạng và kích thước so với vật thể thực.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.49.545
PDF | Download: 147

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.