Số 51 (2022)

Nghiên cứu

Thành lập bản đồ theo thời gian thực
Đặng Hùng Võ, Trịnh Anh Cơ, Nguyễn Phi Sơn
10.54491/jgac.2022.51.559
PDF | Download: 168 | View: 248 | Pages: 1-9
Ứng dụng các thuật toán căn bậc hai vào tính toán bình sai truy hồi lưới trắc địa
Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hương
10.54491/jgac.2022.51.560
PDF | Download: 112 | View: 147 | Pages: 10-20

Nghiên cứu - Ứng dụng

Xây dựng hệ thống định vị, dẫn đường và giám sát trực tuyến
Bùi Yên Tĩnh, Vũ Văn Đồng, Nguyễn Văn Đông
10.54491/jgac.2022.51.561
PDF | Download: 228 | View: 143 | Pages: 21-29
Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp dữ liệu thống kê dân số, nhà ở với dữ liệu nền địa lý cho tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu quản lý, quy hoạch của tỉnh
Đỗ Thị Thu Thủy, Trịnh Anh Cơ, Cao Văn Hoạch, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Hoàng Đức, Lương Thị Kim Dung
10.54491/jgac.2022.51.562
PDF | Download: 98 | View: 183 | Pages: 30-39
Chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ quy hoạch thành phố Đà Nẵng
Dương Bình An, Vũ Tiến Quang
10.54491/jgac.2022.51.563
PDF | Download: 171 | View: 171 | Pages: 40-46
Xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu thu nhận bởi máy quét laser Hokuyo UTM 30LX: trường hợp đối tượng nghiên cứu một phòng chức năng của công trình dân dụng
Phan Thị Anh Thư
10.54491/jgac.2022.51.564
PDF | Download: 237 | View: 153 | Pages: 47-55
Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Trần Xuân Miễn, Nguyễn Thế Công, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Dung, Đặng Thị Hoàng Nga
10.54491/jgac.2022.51.565
PDF | Download: 455 | View: 309 | Pages: 56-64