Số 49 (2021)

Nghiên cứu

Định vị điểm chính xác cao có giải tham số đa trị và xử lý kết hợp đa hệ thống vệ tinh định vị
Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hương
10.54491/jgac.2021.49.536
PDF | Download: 164 | View: 212 | Pages: 1-7
Nghiên cứu phương pháp kiểm định máy thu GNSS dựa trên giải pháp mô phỏng tín hiệu
Bùi Đăng Quang, Nguyễn Đình Thuận, Lã Thế Vinh
10.54491/jgac.2021.49.541
PDF | Download: 141 | View: 139 | Pages: 8-14
Xây dựng giải pháp tối ưu việc xác định các tham số của hàm hiệp phương sai lý thuyết trong phương pháp LSC
Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Văn Sáng, Đinh Xuân Mạnh
10.54491/jgac.2021.49.542
PDF | Download: 93 | View: 114 | Pages: 15-20
Nghiên cứu mô hình phát hiện rác thải nhựa ven biển sử dụng ảnh máy bay không người lái và mạng nơ-ron tích chập sâu
Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Diễm My, Phạm Văn Mạnh, Phạm Vũ Đông, Bùi Quang Thành, Nghiêm Văn Tuấn, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2021.49.543
PDF | Download: 764 | View: 1098 | Pages: 21-29

Nghiên cứu - Ứng dụng

Khảo sát độ chính xác công nghệ trạm CORS trong một số dạng công tác trắc địa độ chính xác cao
Trần Viết Tuấn, Nguyễn Văn Hiệp
10.54491/jgac.2021.49.544
PDF | Download: 408 | View: 230 | Pages: 30-34
Tạo lập đám mây điểm 3D của vật thể độc lập bằng máy quét Laser đơn tia Hokuyo UTM LX30
Phan Thị Anh Thư
10.54491/jgac.2021.49.545
PDF | Download: 164 | View: 112 | Pages: 35-42
Khả năng tính toán độ nhám địa hình từ lớp phủ mặt đất phục vụ giám sát tài nguyên nước thượng lưu
Vũ Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Phương Thảo
10.54491/jgac.2021.49.546
PDF | Download: 200 | View: 252 | Pages: 43-51
Giám sát lúa và ước tính sinh khối dựa trên thuật toán học máy với dữ liệu Sentinel-1a đa thời gian
Đỗ Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thảo Vân, Nguyễn Phương Anh, Phạm Minh Hải, Hoàng Anh Lê, Bùi Quang Thành, Phạm Văn Mạnh
10.54491/jgac.2021.49.540
PDF | Download: 372 | View: 473 | Pages: 52-64