Số 57 (2023)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Xác định vùng rủi ro về người do ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định dựa trên công nghệ GIS
Ngô Anh Tú, Võ Lê Hoài Mơ
10.54491/jgac.2023.57.693
PDF | Download: 46 | View: 42 | Pages: 16-22
Trích xuất thông tin nguồn nước bề mặt trong đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh Sentinel-2 sử dụng thuật toán phân cụm K-Means.
Phan Thị Anh Thư, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Thành Long
10.54491/jgac.2023.57.694
PDF | Download: 73 | View: 85 | Pages: 23-30
Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất từ ảnh vệ tinh, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí.
Nguyễn Anh Tuấn
10.54491/jgac.2023.57.695
PDF | Download: 44 | View: 72 | Pages: 31-38
Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ viễn thám và thuật toán học máy Multiple Linear Regression trong thành lập bản đồ phát thải bụi mịn PM2.5
Vũ Ngọc Phan, Phạm Minh Hải
10.54491/jgac.2023.57.696
PDF | Download: 99 | View: 109 | Pages: 39-46
Đánh giá nguy cơ cháy rừng khu vực tỉnh Phú Yên từ dữ liệu viễn thám và GIS trên cơ sở kỹ thuật học máy Random Forest.
Trần Xuân Trường, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Như Hùng, Lê Hùng Chiến
10.54491/jgac.2023.57.697
PDF | Download: 86 | View: 88 | Pages: 47-54
Mô hình tự động phân loại dữ liệu lớp phủ bề mặt phục vụ kiểm kê khí nhà kính bằng ảnh viễn thám.
Nông Thị Oanh, Trần Xuân Trường, Tạ Hoàng Trung, Trịnh Việt Nga
10.54491/jgac.2023.57.699
PDF | Download: 153 | View: 212 | Pages: 55-64