Bay chụp ảnh bằng máy bay không người lái (UAV) thành lập bản đồ không gian 3 chiều (3D)
PDF | Download: 137

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, P. L., Vũ, V. C., & Nguyễn, V. G. (2017). Bay chụp ảnh bằng máy bay không người lái (UAV) thành lập bản đồ không gian 3 chiều (3D). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 23–28. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.207

Tóm tắt

Từ những năm 2000, bản đồ không gian ba chiều (3D) đã được thành lập bằng việc sử dụng bản đồhai chiều (2D) phủ trên nền mô hình số độ cao (DEM),các đối tượng địa vậtlà ký hiệu mô hình 3Dcó gắn ảnh chụp bề mặt đối tượng. Với cách làm như vậy, mất rất nhiều thời gian, công sức để ra một hình ảnh gần giống như thực tế.Hiện nay, việc sử dụng các thiết bị bay không người lái để bay chụp ảnh phục vụ thành lập bản đồ 2D đã và đang được ứng dụng đạt hiệu quả cao ở Việt Nam. Các thiết bị bay không người lái (Unmaned Arial Vehicle - UAV) với đặc tính gọn nhẹ, được tích hợpthiết bị định vị vệ tinh GPS,máy ảnh số độ phân giải cao có thể chụp ảnh ở nhiều góc độ; đồng thời kết hợp với các phần mềm có thuật toán xử lý ảnh SfM (Structure-from-Motion)tự động tính toán để phục hồi lại mô hình 3D của tất cả các đối tượng trên mặt đất, từ đó có thể thành lập bản đồ 3D một cách tự động, giảm thiểu thời gian xây dựng mô hình 3D các đối tượng địa vật.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.207
PDF | Download: 137

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.