Số 36 (2018)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Ứng dụng GIS trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội (đoạn Vĩnh Tuy – Chợ Mơ - Ngã tư Vọng)
Phạm Lê Tuấn, Hà Quốc Vương, Nguyễn Xuân Linh, Lê Phương Thúy, Bùi Ngọc Tú, Trần Quốc Bình
10.54491/jgac.2018.36.273
PDF | Download: 184 | View: 287 | Pages: 32-39
Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
Hoàng Thị Tâm, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Thảo
10.54491/jgac.2018.36.274
PDF | Download: 66 | View: 112 | Pages: 40-43
Nghiên cứu đề xuất quy trình bay chụp và thử nghiệm thành lập mô hình số bề mặt địa hình và bình đồ ảnh từ ảnh máy bay không người lá
Tống Sĩ Sơn, Tống Thị Huyền Ái, Phạm Việt Hòa, Vũ Phan Long, Nguyễn Vũ Giang
10.54491/jgac.2018.36.275
PDF | Download: 64 | View: 73 | Pages: 44-51
Kết hợp dữ liệu thống kê dân số và tư liệu viễn thám thành lập bản đồ phân bố dân cư
Đỗ Thị Phương Thảo, Mai Văn Sỹ, Nguyễn Văn Lợi
10.54491/jgac.2018.36.276
PDF | Download: 99 | View: 113 | Pages: 52-58
Thể hiện và phân nhóm số liệu thống kê với WebGIS.
Trần Trọng Đức
10.54491/jgac.2018.36.277
PDF | Download: 43 | View: 77 | Pages: 59-64