Số 31 (2017)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Bay chụp ảnh bằng máy bay không người lái (UAV) thành lập bản đồ không gian 3 chiều (3D)
Vũ Phan Long, Vũ Văn Chất, Nguyễn Vũ Giang
10.54491/jgac.2017.31.207
PDF | Download: 137 | View: 284 | Pages: 23-28
Nâng cao độ chính xác của mô hình số địa hình bằng phương pháp lọc Kalman và phép làm trơn Rauch-Tung-Striebel
Dương Thành Trung, Đào Văn Khánh, Trương Minh Hùng, Nguyễn Đức Mạnh
10.54491/jgac.2017.31.208
PDF | Download: 33 | View: 139 | Pages: 29-34
Thành lập bản đồ tần suất canh tác lúa khu vực huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian
Nguyễn Thanh Bình, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Thắng
10.54491/jgac.2017.31.209
PDF | Download: 54 | View: 87 | Pages: 35-43
Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land changer modeler (LCM) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat
Đỗ Thị Phương Thảo, Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Nghiêm Thị Huyền
10.54491/jgac.2017.31.210
PDF | Download: 68 | View: 79 | Pages: 44-51
Atlas điện tử Tây Nguyên
Nguyễn Trường Xuân, Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Mai Dung, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Kỳ, Lê Thị Kim Thoa
10.54491/jgac.2017.31.211
PDF | Download: 89 | View: 118 | Pages: 52-58
Ứng dụng tin học vào bài toán chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ số địa hình
Đinh Công Hòa, Hoàng Thị Thủy
10.54491/jgac.2017.31.212
PDF | Download: 46 | View: 37 | Pages: 59-64