Số 38 (2018)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu xây dựng khung pháp lý quản lý nhà nước về viễn thám
Nguyễn Quốc Khánh, Trần Tuấn Đạt, Phạm Minh Hải, Phạm Thị Hà Giang
10.54491/jgac.2018.38.280
PDF | Download: 86 | View: 131 | Pages: 17-21
Nghiên cứu tính toán độ thấu quang của nước sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2A
Nguyễn Thiên Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Quang Vinh
10.54491/jgac.2018.38.281
PDF | Download: 82 | View: 76 | Pages: 22-30
Nghiên cứu đánh giá một số ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ công tác quản lý tuyến biên giới – Thí điểm trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Lê Quang Toan, Nguyễn Phúc Hải, Tống Thị Huyền Ái, Phạm Việt Hòa
10.54491/jgac.2018.38.282
PDF | Download: 123 | View: 98 | Pages: 31-36
Nâng cao độ chính xác khi ứng dụng công nghệ RTK trong thành lập bản đồ số tỷ lệ lớn
Hoàng Thị Thủy
10.54491/jgac.2018.38.283
PDF | Download: 186 | View: 155 | Pages: 37-41
Thực trạng dự báo nhu cầu sử dụng đất và ứng dụng công nghệ trong dự báo nhu cầu sử dụng đất
Vũ Thị Minh Huệ, Đào Thị Hà Thanh, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Văn Hậu
10.54491/jgac.2018.38.284
PDF | Download: 556 | View: 258 | Pages: 42-48
Xây dựng chương trình tính nhiệt độ bề mặt trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2
Trịnh Lê Hùng, Vũ Văn Tài, Đào Ngọc Long, Đặng Như Duẩn
10.54491/jgac.2018.38.285
PDF | Download: 198 | View: 215 | Pages: 49-54
Công tác chỉnh lý bản đồ số địa hình, địa chính
Đinh Công Hòa
10.54491/jgac.2018.38.286
PDF | Download: 105 | View: 156 | Pages: 55-58
Ứng dụng kỹ thuật phân loại hướng đối tượng trong phân loại lớp phủ vùng cửa sông Ba Lạt
Trần Thị Ngoan
10.54491/jgac.2018.38.287
PDF | Download: 138 | View: 89 | Pages: 59-64