Số 28 (2016)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Xử lý phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1
Nguyễn Thị Mai Dung, Nguyễn Trường Xuân, Trần Xuân Trường, Trần Mai Hương, Lưu Văn Doanh
10.54491/jgac.2016.28.181
PDF | Download: 108 | View: 83 | Pages: 28-33
Công cụ chuyển đổi tọa độ online phục vụ chuyển đổi tọa độ qua lại giữa VN2000 và WGS84
Trần Trọng Đức
10.54491/jgac.2016.28.182
PDF | Download: 793 | View: 270 | Pages: 34-41
Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đầu thu VNREDSat-1 và môi trường khí quyển tới kết quả xử lý bức xạ ảnh
Lê Danh Cường, Nguyễn Văn Bình, Lương Nguyễn Hoàng Hoa, Đinh Xuân Trường, Trần Ngọc Tưởng, Lương Chính Kế
10.54491/jgac.2016.28.183
PDF | Download: 64 | View: 86 | Pages: 42-49
Phân tích, thiết kế giao diện Webatlas tổng hợp vùng Tây Nguyên
Nguyễn Trường Xuân, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Kỳ, Đinh Bảo Ngọc, Trịnh Việt Nga
10.54491/jgac.2016.28.184
PDF | Download: 156 | View: 129 | Pages: 50-57
Lựa chọn phương pháp tính sai số trung phương vị trí điểm giữa phục vụ việc đánh giá độ tin cậy của đường chuyền đo hai góc nối
Trương Quang Hiếu, Tống Thị Hạnh
10.54491/jgac.2016.28.185
PDF | Download: 154 | View: 501 | Pages: 58-64