Nghiên cứu thuật toán phát hiện sai số hệ thống do chiết quang trong đo góc đứng của lưới không gian công trình kết hợp mặt đất - vệ tinh
PDF | Download: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, N. H., & Vũ, T. H. (2019). Nghiên cứu thuật toán phát hiện sai số hệ thống do chiết quang trong đo góc đứng của lưới không gian công trình kết hợp mặt đất - vệ tinh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (42), 26–31. https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.354

Tóm tắt

Trị đo mặt đất trong lưới kết hợp mặt đất – vệ tinh hiện nay chủ yếu là trị đo góc bằng và trị đo cạnh nghiêng. Với độ chính xác đo góc của các máy toàn đạc điện tử hiện đại, sai số đo góc cỡ ±1’’, hoàn toàn có thể đo thêm trị đo góc đứng làm tăng độ chính xác xác định độ cao cho dạng lưới không gian kết hợp mặt đất – vệ tinh. Tuy nhiên,trong quá trình đo góc đứng không thể tránh khỏi nhiều nguồn sai số, đặc biệt là sai số hệ thống do ảnh hưởng của chiết quang. Trong bài báo đã nghiên cứu thuật toán phát hiện sai số hệ thống trong đo góc đứng, nhằm nâng cao độ chính xác xác định độ cao trong lưới không gian kết hợp mặt đất – vệ tinh. Việc nghiên cứu thuật toán bình sai này cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn đã được thực hiện thành công và trình bày trong bài báo.
https://doi.org/10.54491/jgac.2019.42.354
PDF | Download: 33

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.