Số 42 (2019)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu thuật toán phát hiện sai số hệ thống do chiết quang trong đo góc đứng của lưới không gian công trình kết hợp mặt đất - vệ tinh
Hoàng Ngọc Hà, Vũ Thái Hà
10.54491/jgac.2019.42.354
PDF | Download: 55 | View: 84 | Pages: 26-31
Đo sâu địa hình đáy biển vùng nước nông bằng phương pháp đo ảnh lập thể sử dụng dữ liệu Worldview-2, thử nghiệm tại bãi Hải Sâm, quần đảo Trường Sa
Nguyễn Hà Phú, Phạm Minh Hải, Nguyễn Trọng Trường Sơn
10.54491/jgac.2019.42.355
PDF | Download: 162 | View: 358 | Pages: 32-38
Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật sử dụng công nghệ GNSS-RTK trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt Nam
Trần Viết Tuấn, Diêm Công Trang
10.54491/jgac.2019.42.356
PDF | Download: 78 | View: 88 | Pages: 39-43
Khả năng tính toán phát thải khí các bon trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và rừng sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám
Lê Quốc Hưng, Vũ Thị Phương Thảo, Trần Thu Huyền
10.54491/jgac.2019.42.357
PDF | Download: 180 | View: 305 | Pages: 44-50
Các phương pháp quan trắc trượt lở đất
Lê Thị Hà
10.54491/jgac.2019.42.358
PDF | Download: 96 | View: 63 | Pages: 51-57
Nghiên cứu giải pháp lưu trữ bản đồ ngoại tuyến trên thiết bị di động
Trần Thị Hải Vân, Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Hoàng Long, Trần Anh Tuấn
10.54491/jgac.2019.42.359
PDF | Download: 191 | View: 84 | Pages: 58-64