Số 48 (2021)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu thuật toán bình sai hỗn hợp lưới mặt bằng và GNSS có điểm trạm CORS
Hoàng Ngọc Hà, Lều Huy Nam
10.54491/jgac.2021.48.245
PDF | Download: 148 | View: 138 | Pages: 23-28
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá độ chính xác số liệu đo sâu đơn tia phục vụ thành lập bản đồ địa hình đáy biển
Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Thế Hiệp, Đặng Viết Hoan, Phạm Thị Phương Liên
10.54491/jgac.2021.48.246
PDF | Download: 118 | View: 161 | Pages: 29-34
Thành lập bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định theo tiếp cận cảnh quan địa mạo-thổ nhưỡng
Nguyễn Trọng Đợi, Nguyễn Cao Huần, Trần Văn Tuấn
10.54491/jgac.2021.48.247
PDF | Download: 213 | View: 265 | Pages: 35-41
Ứng dụng GIS kết hợp kỹ thuật phân cấp thứ bậc AHP và lý thuyết mờ trong việc lựa chọn vị trí quy hoạch cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Vũ Khắc Hùng, Đồng Vũ Hà, Dương Hoàng Long, Trần Thị Vân Anh, Trần Văn Tuấn
10.54491/jgac.2021.48.248
PDF | Download: 341 | View: 380 | Pages: 42-50
Xây dựng hệ thống giám sát trượt lở trên công nghệ mã nguồn mở
Nguyễn Mai Dung, Đinh Bảo Ngọc
10.54491/jgac.2021.48.249
PDF | Download: 135 | View: 167 | Pages: 51-58
Bàn về sự dịch chuyển tâm trái đất trong việc xây dựng khung quy chiếu quốc tế
Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vũ Duy Tân, Phan Doãn Thành Long, Bùi Thị Lê Hoàn, Vũ Trung Thành, Đào Thị Bích Hồng
10.54491/jgac.2021.48.250
PDF | Download: 95 | View: 140 | Pages: 59-64