Số 21 (2014)

Trao đổi - Ý kiến

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ thảm thực vật và bước đầu ước tính khả năng tích tụ carbon ở vườn quốc gia Yok Don
Mạc Văn Chiến, Trần Văn Ý, Nguyễn Thanh Tuấn, Lưu Thế Anh, Đinh Thị Thu Hiền
10.54491/jgac.2014.21.114
PDF | Download: 69 | View: 118 | Pages: 28-35
Công nghệ Lidar trong thành lập mô hình 3D khu vực đô thị
Đặng Thanh Tùng, Hoàng Thủy, Đinh Thị Thu Hiền
10.54491/jgac.2014.21.115
PDF | Download: 66 | View: 85 | Pages: 36-45
Giới thiệu quy trình giám sát quy hoạch sử dụng đất bằng tư liệu viễn thám VNREDSat-1
Nguyễn Xuân Lâm, Lê Quốc Hưng, Đặng Trường Giang, Bùi Thị Thanh Nga
10.54491/jgac.2014.21.116
PDF | Download: 64 | View: 75 | Pages: 46-53
Phương pháp xử lý số liệu quan trắc liên tục xác định tham số dao động công trình
Vũ Thặng, Bùi Duy Quỳnh, Vũ Thái Hà
10.54491/jgac.2014.21.117
PDF | Download: 51 | View: 73 | Pages: 54-59

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Dự báo xu hướng biến động sử dụng đất khu vực Đông Anh, Hà Nội
Trịnh Thị Hoài Thu
10.54491/jgac.2014.21.118
PDF | Download: 68 | View: 77 | Pages: 60-64