Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình
PDF | Download: 243

Từ khóa

Du lịch thông minh đa nền tảng
Du lịch Hòa Bình
GIS Multi-platform smart tourism
Hoa Binh Tourism
GIS

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, H. A., Nguyễn, M. D., Nguyễn, V. T., & Tô, X. B. (2022). Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (52), 47–53. https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.597

Tóm tắt

Ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới tập trung đầu tư vào các hệ thống tiên tiến để xây dựng thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao đời sống. Song song với xu hướng toàn cầu này, nhiều điểm du lịch cũng đang hiện đại hoá và sử dụng công nghệ thông minh trong nhiều mảng vận hành nhằm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của khách hàng, từ đó nâng cao tính cạnh tranh lâu dài của ngành du lịch. Bài báo trình bày việc thiết kế và xây dựng một hệ thống du lịch thông minh đa nền tảng dựa trên công nghệ mã nguồn mở như Flutter, NodeJS, PostgreSQL. Đặc biệt kết hợp với công nghệ GIS giúp cho hệ thống trở nên phong phú, linh hoạt và hữu ích hơn so với các hệ thống du lịch thông minh hiện nay. Nhóm tác giả đã thực hiện thử nghiệm trên môi trường thực tế với 10 cụm điểm chứa hơn 230 điểm thăm quan và dịch vụ du lịch được phân loại theo nhiều thể loại khác nhau. Kết quả đánh giá cho thấy hệ thống có giao diện trực quan, hoạt động ổn định, có nhiều tính năng hữu ích, cho phép du khách tương tác nhanh hơn, dễ dàng tra cứu thông tin về điểm đến hoặc thắng cảnh.

https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.597
PDF | Download: 243

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.