Xây dựng hệ thống giám sát trượt lở trên công nghệ mã nguồn mở
PDF | Download: 105

Từ khóa

NodeJS
API
Pusher
giám sát môi trường
thời gian thực

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, M. D., & Đinh, B. N. (2021). Xây dựng hệ thống giám sát trượt lở trên công nghệ mã nguồn mở. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (48), 51–58. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.249

Tóm tắt

Việc cung cấp các tham số liên quan đến môi trường như độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa là hết sức cần thiết trong công tác giám sát và cảnh báo các nguy cơ thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất. Yếu tố quan trọng trong việc giám sát, cảnh báo sớm đến từ vấn đề cung cấp thông tin kịp thời và nhanh nhất có thể. Bài báo này cung cấp giải pháp thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, đồng thời cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu tới các ứng dụng khác dưới dạng API (Application Programming Interface). Hệ thống được xây dựng trên công nghệ mã nguồn mở với việc thiết lập hệ thống server trên nền tảng NodeJS, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Ngoài ra, bài báo còn giới thiệu giải pháp gửi thông tin cảnh báo tới người sử dụng trên thiết bị di động thông qua nền tảng pusher trên ngay ứng dụng website, các thiết bị di động hoặc qua tin nhắn SMS trên điện thoại. Hệ thống được thiết kế là thành phần trung tâm giúp kết nối giữa phân hệ thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu mối trường và phân hệ sử dụng học máy để trợ giúp phân tích dữ liệu đưa ra cảnh báo các tai biến thiên nhiên và môi trường.
https://doi.org/10.54491/jgac.2021.48.249
PDF | Download: 105

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.