Số 55 (2023)

Nghiên cứu

Ảnh hưởng của tư thế vệ tinh đến độ chính xác PPP khi dùng sản phẩm CODE
Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hương
10.54491/jgac.2023.55.669
PDF | Download: 35 | View: 46 | Pages: 1-7
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, chỉ tiêu sử dụng đất lồng ghép yếu tố sinh thái cảnh quan, liên kết vùng và biến đổi khí hậu phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai cấp vùng
Trần Văn Tuấn, Phạm Thị Phin, Nguyễn Thị Hà Thành, Đỗ Thị Tài Thu, Phạm Sỹ Liêm, Vũ Khắc Hùng, Đoàn Quang Cương, Đỗ Thị Tám
10.54491/jgac.2023.55.670
PDF | Download: 83 | View: 145 | Pages: 8-17

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp học máy trong thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt tỉnh Cà Mau trên nền tảng Google Earth Engine
Trần Vân Anh, Trần Hồng Hạnh, Lê Thanh Nghị, Phạm Thị Thanh Hòa, Trần Quý Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thu, Trần Quý Thọ
10.54491/jgac.2023.55.671
PDF | Download: 169 | View: 148 | Pages: 18-26
Nghiên cứu phát triển hệ thống quản trị trang bị phục vụ cho cứu hộ cứu nạn dựa vào công nghệ WebGIS mã nguồn mở
Phan Quốc Yên, Đào Khánh Hoài, Lê Vũ Hồng Hải, Lương Thị Kim Dung
10.54491/jgac.2023.55.672
PDF | Download: 69 | View: 61 | Pages: 27-33
Định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trần Xuân Miễn, Nguyễn Thế Công, Hà Văn Hưng
10.54491/jgac.2023.55.673
PDF | Download: 44 | View: 59 | Pages: 34-41
Đánh giá khả năng độ chính xác tăng dày khống chế ảnh đối với khối ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000.
Cao Xuân Triều, Phan Trung Hiếu, Nguyễn Thị Trang Nhung, Lê Ngọc Thúy, Phạm Tuyết Minh
10.54491/jgac.2023.55.676
PDF | Download: 62 | View: 41 | Pages: 42-49
Phát triển ứng dụng di động thu thập dữ liệu người dùng phục vụ giám sát môi trường.
Nguyễn Mai Dung
10.54491/jgac.2023.55.677
PDF | Download: 100 | View: 117 | Pages: 50-56
Xây dựng Modul chương trình hỗ trợ công tác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ dữ liệu bản đồ địa hình, địa chính.
Hoàng Thị Thủy
10.54491/jgac.2023.55.678
PDF | Download: 80 | View: 70 | Pages: 57-64