Phát triển ứng dụng di động thu thập dữ liệu người dùng phục vụ giám sát môi trường.
PDF | Download: 180

Từ khóa

Dữ liệu giám sát môi trường
Ứng dụng di động đa nền tảng
Citizen Science Environmental monitoring data
Cross-platform mobile application
Citizen Science

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, M. D. (2023). Phát triển ứng dụng di động thu thập dữ liệu người dùng phục vụ giám sát môi trường. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (55), 50–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.677

Tóm tắt

Ở Việt Nam, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến hết sức phức tạp, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Đối với các chương trình giám sát môi trường, dữ liệu và các quan sát thu thập được đều có giá trị và bắt buộc với nhiều dự án để cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý. Do vậy việc có một công cụ hỗ trợ trong việc thu thập và chia sẻ dữ liệu môi trường là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, Citizen Science đang nổi lên như một hướng mới cho việc xây dựng các nguồn dữ liệu cung ứng cộng đồng. Nó giúp việc thu thập dữ liệu trở nên thuận tiện, ít tốn kém và tương đối nhanh chóng. Bài báo trình bày về việc xây dựng phần mềm trên thiết bị di động với các chức năng phục vụ mục đích thu thập và chia sẻ dữ liệu giám sát môi trường. Trong đó, nghiên cứu tập trung chủ yếu vào hai loại dữ liệu chính là chất lượng không khí và chất lượng nước. Một ứng dụng đa nền tảng Android và iOS được xây dựng trên Flutter với các chức năng chính như cho phép người sử dụng tạo các báo cáo ô nhiễm môi trường, hiển thị thông tin khu vực ô nhiễm, gửi thông tin cảnh báo ô nhiễm, v.v. Sản phẩm phần mềm của nghiên cứu phần nào đó giúp cho việc phát hiện, tiếp nhận và cảnh báo các vấn đề liên quan đến môi trường trở nên nhanh chóng, chính xác và tiện lợi hơn.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.677
PDF | Download: 180

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.