Số 52 (2022)

Nghiên cứu

Ứng dụng Wavelets trong nội suy dị thường độ cao
Lương Bảo Bình
10.54491/jgac.2022.52.589
PDF | Download: 69 | View: 118 | Pages: 1-8
Nghiên cứu ứng dụng số liệu trọng lực đo trực tiếp và từ đo cao vệ tinh để hợp nhất kết nối hệ thống đứt gãy trên đất liền và biển khu vực đới bờ Đông Bắc Việt Nam
Trần Tuấn Dương, Trần Tuấn Dũng, Trần Trọng Lập, Nguyễn Phương Nam, Trần Hoàng Tâm, Đào Tuấn Linh
10.54491/jgac.2022.52.591
PDF | Download: 58 | View: 112 | Pages: 9-17

Nghiên cứu - Ứng dụng

Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh
Bùi Hồng Sơn, Nguyễn Toàn Thắng, Văn Hùng Tiến, Vũ Văn Thái, Đồng Thị Bích Phương
10.54491/jgac.2022.52.593
PDF | Download: 133 | View: 199 | Pages: 18-25
Khả năng xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất từ dữ liệu viễn thám Sentinel-2 theo phương pháp phân loại Random Forest trên nền tảng điện toán đám mây
Vũ Thị Phương Thảo, Souksakone Sengchanh
10.54491/jgac.2022.52.594
PDF | Download: 296 | View: 352 | Pages: 26-35
Cảnh báo nguy cơ lũ quét theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Diễm My
10.54491/jgac.2022.52.596
PDF | Download: 94 | View: 172 | Pages: 36-46
Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình
Lê Hồng Anh, Nguyễn Mai Dung, Nguyễn Văn Thắng, Tô Xuân Bản
10.54491/jgac.2022.52.597
PDF | Download: 211 | View: 233 | Pages: 47-53
Định lượng ô nhiễm nước mặt tại thành phố Hội An dựa trên dữ liệu viễn thám và mô hình học máy
Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Diễm My, Trần Quốc Tuấn, Nghiêm Văn Tuấn, Phạm Văn Mạnh
10.54491/jgac.2022.52.598
PDF | Download: 250 | View: 478 | Pages: 54-64