Số 13 (2012)

Đo đạc - Bản đồ và các ngành liên quan

Ứng dụng thiết bị bay không người lái microdrone md4-1000 trong thành lập bản đồ 3d độ chính xác cao
Lê Đại Ngọc
10.54491/jgac.2012.13.499
PDF | Download: 36 | View: 36 | Pages: 43-50
Xây dựng thử nghiệm cơ sở địa chính đa chức năng tại Thành phố Hạ Long
Phạm Văn Cường, Trịnh Hữu Liên
10.54491/jgac.2012.13.500
PDF | Download: 142 | View: 31 | Pages: 51-57