Xác định vùng rủi ro về người do ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định dựa trên công nghệ GIS
PDF | Download: 48

Từ khóa

Vùng rủi ro
Ngập lụt
Huyện Tuy Phước
GIS Risk
Flood
Tuy Phuoc district
GIS

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, A. T., & Võ, L. H. M. (2023). Xác định vùng rủi ro về người do ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định dựa trên công nghệ GIS. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 16–22. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.693

Tóm tắt

Bài báo nhằm giới thiệu ứng dụng kỹ thuật GIS tích hợp các hàm toán học để ước tính thiệt hại về con người trước mối nguy cơ do lũ lụt gây ra trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, từ đó giúp chính quyền đề xuất các biện pháp ưu tiên cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai lũ lụt xảy ra. Kết quả tính toán của bài báo này theo kịch bản trận lũ lịch sử năm 2013 với tần suất lũ P=2% cho thấy trên địa bàn nghiên cứu, chỉ số rủi ro ngập lụt rất cao tập trung ở các xã nằm ở phía Đông Nam của huyện như xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận nơi có địa hình thấp và giáp với khu vực đầm Thị Nại. Ngược lại, vùng có rủi ro thấp thuộc xã Phước thành, Phước Hưng và Phước Quang nằm ở phía Tây Bắc của huyện nơi có địa hình tương đối cao hơn. Độ chính xác của kết quả tính toán ước tính thiệt hại về con người do ngập lụt khoảng 70%.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.693
PDF | Download: 48

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.