Số 50 (2021)

Nghiên cứu

Đánh giá mô hình số độ cao toàn cầu dựa trên mô hình số độ cao trên lãnh thổ Việt Nam
Lương Thanh Thạch, Phạm Xuân Hoàn
10.54491/jgac.2021.50.549
PDF | Download: 340 | View: 143 | Pages: 1-7
Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ dẫn đường đường bộ
Bùi Yên Tĩnh, Vũ Văn Đồng, Nguyễn Văn Đông
10.54491/jgac.2021.50.550
PDF | Download: 243 | View: 140 | Pages: 8-15
Xây dựng công thức tính nhiệt độ trung bình cột khí quyển trên lãnh thổ Việt Nam
Lại Văn Thủy, Dư Đức Tiến, Mai Khánh Hưng, Lê Thị Tuyết Nhung
10.54491/jgac.2021.50.551
PDF | Download: 61 | View: 146 | Pages: 16-21
Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Lan Lam, Lê Thị Ánh Mai
10.54491/jgac.2021.50.553
PDF | Download: 162 | View: 222 | Pages: 22-28