Đánh giá nguy cơ tai biến ven bờ khu vực Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng công nghệ GIS và viễn thám
PDF | Download: 27

Từ khóa

Tai biến ven bờ
hồi quy logistic
viễn thám
quần đảo Côn Đảo Coastal hazards
logistic regression
remote sensing
Con Dao archipelago

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Q. P., Vũ, T. P. T., Phan, T. M. H., Nguyễn, T. Ánh N., & Đỗ, T. T. B. (2023). Đánh giá nguy cơ tai biến ven bờ khu vực Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng công nghệ GIS và viễn thám. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (58), 34–40. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.707

Tóm tắt

Khu vực vùng biển quần đảo Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là nơi có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, do nằm trong khu vực mà các hoạt động địa chất cũng như các hoạt động nhân sinh luôn diễn ra mạnh mẽ trên các đảo, các dạng tai biến khu vực ven bờ như hiện tượng trượt đất, đổ lở quanh các đảo, hiện tượng xói lở - bồi tụ đường bờ luôn có nguy cơ xảy ra. Bên cạnh đó, do tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, nguy cơ các dạng tai biến trên sẽ có thể diễn ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng. Bài báo này sử dụng kết hợp phương pháp phân tích ảnh viễn thám đánh giá diễn tiến đường bờ theo thời gian và mô hình hồi quy logistic đánh giá nguy cơ xảy ra tai biến. Kết quả phân vùng cho phép chỉ ra các khu vực xói lở - bồi tụ khác nhau và nguy cơ xảy ra tai biến từ thấp đến cao, góp phần cung cấp thông tin về các điều kiện tai biến tự nhiên phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường cũng như góp phần quan trọng trong việc quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội khu vực biển - đảo và bảo vệ chủ quyền lãnh hải.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.58.707
PDF | Download: 27

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.