Số 46 (2020)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Cơ sở khoa học phương pháp đo ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái UAV
Nguyễn Đại Đồng, Bùi Ngọc Quý
10.54491/jgac.2020.46.48
PDF | Download: 279 | View: 154 | Pages: 19-27
Thiết kế chế tạo hệ thống quét địa hình mặt đất dựa trên công nghệ ảnh số thu nhận dữ liệu thông tin địa lý và thành lập bản đồ địa hình
Đặng Xuân Thủy, Lưu Hải Âu, Ngô Thị Liên, Lưu Hải Bằng
10.54491/jgac.2020.46.49
PDF | Download: 90 | View: 123 | Pages: 28-36
Ứng dụng viễn thám trong việc xác định hướng sóng và chiều cao sóng vùng biển khu vực duyên hải Bắc bộ
Nguyễn Hà Phú, Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nông Thị Oanh
10.54491/jgac.2020.46.50
PDF | Download: 122 | View: 205 | Pages: 37-42
Nghiên cứu vector tiles và framework NodeJS trong xây dựng máy chủ cung cấp bản đồ dạng tile
Nguyễn Hoàng Long, Đinh Bảo Ngọc, Trần Thị Hải Vân, Nguyễn Đình Kỳ, Lê Thị Kim Thoa
10.54491/jgac.2020.46.51
PDF | Download: 208 | View: 221 | Pages: 43-48
Theo dõi hạn hán trong mùa khô bằng chỉ số hạn hán NDDI trên công cụ Google earth engine, thí nghiệm tại tỉnh Đắk Nông
Tống Thị Huyền Ái, Nguyễn Phúc Hải, Lê Hữu Dụng, Võ Hồng Hiền, Phạm Thị Làn
10.54491/jgac.2020.46.52
PDF | Download: 352 | View: 297 | Pages: 49-56
Khả năng thành lập bản đồ thổ nhưỡng bằng công nghệ viễn thám theo quy định kỹ thuật của IPCC phục vụ tính toán phát thải khí các bon tại Việt Nam
Vũ Thị Phương Thảo
10.54491/jgac.2020.46.53
PDF | Download: 215 | View: 183 | Pages: 57-64